Ring oss på: 016-12 20 20 / 010-177 07 00  | E-post: info@sprakpoolen.se  | JOUR PER TELEFON DYGNET RUNT


Ris & Ros

Avvikelsehantering/Reklamationer:

Språkpoolen bedriver ett systematiskt och etablerat arbetssätt för att kunna leverera bästa tänkbara service, skydda våra klienters säkerhetsarbete och bibehålla en förstklassig tolk kvalité. Härav har Språkpoolen framställt en intern avvikelsehantering vars avsikt är att förebygga och avvända brister, tillbud och risker. En avvikelse av allvarligare grad kan medföra att vederbörande tolk eller översättare kan bli avstängd från sina uppdrag och rapporterad till Kammarkollegiet. Du som medarbetare ska därför rapportera avvikelser som inträffat under arbetsprocessen. Så snart som en störning ägt rum så ska du som medarbetare upprätta en avvikelse i Språkpoolens avvikelsesystem. Avvikelsen kommer sedan att följas upp av Språkpoolens verksamhetsansvarig som bedömer om en utredning ska påbörjas. För att underlätta för språkpoolen att genomföra en optimal undersökning av det inträffade är det av största vikt att nedanstående avvikelserapport besvaras så utförligt som möjligt.
nbsp;

 

Avvikelserapport

VerksamhetSpråktolken > 15 minuter försenad till avtalad tolktid.Språktolken uteblivit helt och någon överenskommelse om ersättare ej träffats.


Har ej presenterat sig och/eller identifierat sig med fotolegitimation.Har ej varit neutral, opartisk eller hållit sin tystnadsplikt.Har visat dåligt bemötande.Uppfattats ha brister i språkkunskaper eller flyt under tolkning.På eget initiativ avbrutit pågående tolkning före överenskommen tid.annan orsak.


ej har åter bekräftat avrop.


Patienten uteblivit från avtalad tid.


[recaptcha]

Våra öppettider

Vi har även jourtelefon där ni kan nå oss dygnet runt på: 016-12 20 20 / 010-177 07 00
måndag 08:00 - 17:00
tisdag 08:00 - 17:00
onsdag 08:00 - 17:00
torsdag 08:00 - 17:00
fredag 08:00 - 17:00

Kontakta oss

 • E-post
 • Telefon
  016-12 20 20 / 010-177 07 00
 • Fax
  Orgnr: 559033-3034
 • Adress
  Kungsgatan 10
  632 20 Eskilstuna

Följ oss på Sociala medier

Visit Us On Facebook