Ring oss på: 016-12 20 20 / 010-177 07 00  | E-post: info@sprakpoolen.se  | JOUR PER TELEFON DYGNET RUNT


KONTAKTTOLKNING

Kontakttolkning är den mest förekommande formen av tolkning. Tolken är närvarande på platsen. Läs mer >>

DISTANSTOLKNING

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter. Läs mer >>

ÖVERSÄTTNING

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Läs mer >>

OM OSS

Språkpoolens varumärke och dess moraliska grundpelare utgörs av följande tre fundament. Språkpoolen rekryterar enbart professionella medarbetare som handplockas efter sin specifika förmåga att tillmötesgå våra kunders önskningar. Vår tillämpade service och arbetsmetod ska alltid präglas av öppenhet och ärlighet gentemot våra kunder.

VIDEOTOLKNING

Videotolkning Distanstolkning via video har funnits som tolkform länge men har på grund av tekniska krav och förutsättningar inte riktigt fått det genomslag

CALL CENTER TOLKNING

Call center tolkning innebär att tolken genomför tolkning från förmedlingens lokaler. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar, accepteras ej som del av callcenter.​

TELEFONTOLKNING

Ibland är det svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens eller språk. Därför är det viktigt att utnyttja tolkarnas tid bättre Tolkning per telefon är precis vad det låter som.

ÖVERSÄTTNING

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Ofta ska även textens form överföras. Översättning görs utifrån en källtext som är skriven på ett källspråk.​

Våra öppettider
Vi har även jourtelefon där ni kan nå oss dygnet runt på: 016-12 20 20 / 010-177 07 00
måndag 08:00 - 17:00
tisdag 08:00 - 17:00
onsdag 08:00 - 17:00
torsdag 08:00 - 17:00
fredag 08:00 - 17:00
Kontakta Oss
  • E-post
  • Telefon
    016-12 20 20 / 010-177 07 00
  • Adress
    Kungsgatan 10
    632 20 Eskilstuna